Stamboom

Je kunt een stamboom op verschillende wijze zichtbaar maken.  Onderstaand de twee vormen die wij gebruikt hebben met wat uitleg over wat het is.

Kwartierstaat:
In de genealogie is een kwartierstaat een opstelling van de kwartierdragers of probanden (degenen van wie men uitgaat) met alle directe voorouders in mannelijke en vrouwelijke lijn. Per generatie verdubbelt het aantal personen. Een kwartierstaat lijkt een beetje op een omgedraaid parenteel.
De naam is afgeleid van de vier kwartieren van een wapenschild, waarin men dan de wapens van de vier grootouders plaatste.
Kwartierstaat George Pouw
Kwartierstaat Sandra Pouw – van Bogget

Parenteel:
Een parenteel is in de genealogie een opstelling van een stamouderpaar of alleen een stamvader of een stammoeder (generatie I) met hun kinderen (generatie II) en al hun verdere afstammelingen, zowel in mannelijke als in vrouwelijke lijn uitgewerkt. Een parenteel lijkt een beetje op een omgedraaide kwartierstaat.
Parenteel van Eerst Pauw (Paeu Of Pau)
Parenteel van Andries (Dries) van Bochet